AktualnościINFORMACJA

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że dzień 10 listopada 2017 (piątek) jest dniem wolnym od pracy.

Szpital Powiatowy w Wyszkowie w tym dniu pracuje w systemie dyżurowymPUNKTY POBRAŃ
LABORATORIUM ANALITYCZNEGO

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

07-200 Wyszków
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7:30 – 14:00
sobota 8:00 – 9:30
niedziela 9:00 – 10:30

ul. 1 Maja 9b
07-200 Wyszków
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7:30 – 10:00


Za życiem     


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku stanowisko ochrony oraz wjazd dla pojazdów na teren SPZZOZ w Wyszkowie
od ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 będzie czynny tylko w dni robocze w godzinach 7:00 - 17:00.

W pozostałych godzinach i dniach wolnych wyjazd czynny od ul. 3 Maja.
Wszystkie wejścia dla pieszych na teren SPZZOZ (zarówno od ul. KEN, jak i ul. 3 Maja) będą otwarte całodobowo.


Za niepotrzebne wezwanie ambulansu zapłacisz nawet 1500 zł. Zobacz, kiedy możesz dzwonić po karetkę pogotowia...
ZBIÓRKA KRWI

Przy Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Geodetów 45  w specjalnie przystosowanym do tego celu ambulansie odbywać się będzie zbiórka krwi.
Rejestracja dawców w godzinach 9.00 – 13.00

Terminy poboru krwi w 2016 roku:
 • 03.11 i 17.11
 • 01.12 i 15.12


Święty Łukasz – Patron Służby Zdrowia18 października Kościół Katolicki obchodzi wspomnienie Św. Łukasza – patrona lekarzy i Służby Zdrowia.
Św. Łukasz urodził się w Antiochii Syryjskiej i był poganinem. Św. Łukasz był także człowiekiem dobrze wykształconym i utalentowanym malarsko.  Z zawodu był lekarzem. Nie należał do 72 uczniów Pana Jezusa. Św. Paweł umieszcza go wśród osób nawróconych z pogaństwa. Po przyjęciu chrześcijaństwa Św. Łukasz stał się współpracownikiem św. Pawła i towarzyszem jego misyjnych podróży. Św. Łukasz przekazał Kościołowi wielki dar: trzecią Ewangelię i dzieje Apostolskie. Jego księgi zostały uznane przez wszystkich chrześcijan. Świętemu przypisuje się autorstwo wielu starożytnych obrazów przedstawiających Matkę Bożą. Według tradycji św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai.

Serdecznie zapraszamy na Różaniec i uroczystą Mszę Świętą w dniu 18 października 2016r. o godz. 17.30 w Kościele pw. Św. Wojciecha w Wyszkowie w intencji Służby Zdrowia.


Poświęcenie ambulansu

Dnia 14 października 2016r. dokonano poświęcenia przygotowanego do pracy ambulansu ratunkowego typu C. Ambulans wykonano na pojeździe Mercedes Benz Sprinter. Przeznaczony jest do zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjenta i wyposażony w potrzebną łączność celem świadczenia usług medycznych w Zespole Ratownictwa Medycznego „S”. Wykonawca – dostawca ambulansu został wybrany w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawcą ambulansu był firma ZESZUTA Sp. z o.o.  z Warszawy. Wartość zakupu to 340.658,00 zł brutto. Zakup współfinansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w kwocie 200.000zł.  Pozostałą kwotę  zapłacił SPZZOZ w Wyszkowie ze środków własnych.
W poświęceniu i prezentacji ambulansu udział wzięli: przedstawiciele Zarządu Powiatu Wyszkowskiego: Bogdan Pągowski, Adam Mróz i Bogusław Frąckiewicz, Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała, przedstawiciele kierownictwa Zakładu oraz kierownictwo i pracownicy Działu Pomocy Doraźnej (użytkownicy ambulansu). Poświęcenia dokonał Kapelan Szpitala ks. Jerzy Brzeziński.
13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego

Składamy
najserdeczniejsze życzenia
wszystkim naszym pracownikom
Działu Pomocy Doraźnej.
Życzymy Wam zdrowia, szczęścia,
a przede wszystkim satysfakcji
płynącej z możliwości ratowania
ludzkiego życia i zdrowia.

                                                        Dyrekcja
                                                            SPZZOZ w Wyszkowie
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LEKARZA

Dyrekcja SPZZOZ w Wyszkowie
składa najserdeczniejsze życzenia
WSZYSTKIM LEKARZOM.
Życzymy Wam: zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

SPZZOZ W WYSZKOWIE ZATRUDNI:
 • Lekarza specjalistę z zakresu ortopedii i traumatologii na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 • dwóch lekarzy, chcących specjalizować się z zakresu chirurgii ogólnej. Posiadamy dwa wolne miejsca specjalizacyjne na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 • Absolwentki wydziału pielęgniarstwa na Oddział Neonatologii i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • lekarzy na pełnienie dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  - specjaliści lub w trakcie specjalizacji co najmniej 2 rok   - medycyna ratunkowa, chirurgia, choroby   wewnętrzne,
 • 2 lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących rozpocząć specjalizacji w dziedzinie   chorób wewnętrznych,
 • Lekarza specjalistę z zakresu neonatologii w Oddziale Neonatologicznym i neurologii w Poradni Neurologicznej
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Dyrekcją. 
Światowy Dzień Piewszej Pomocy

SPZZOZ W WYSZKOWIE ZATRUDNI:
LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NA ODDZIALE CHIRURGII  OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ. FORMA ZATRUDNIENIA DO UZGODNIENIA Z DYREKCJĄ.SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

·         dwóch lekarzy, chcących specjalizować się z zakresu chirurgii ogólnej. Posiadamy dwa wolne miejsca specjalizacyjne na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Forma zatrudnienia do uzgodnienia z Dyrekcją.

·         Absolwentki wydziału pielęgniarstwa na Oddział Neonatologii i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Otwarcie zmodernizowanego "Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni fizjoterepeutę z uprawnieniami do ćwiczeń metodą VOJTY.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy


Święto obchodzone corocznie na całym świecie. Dedykowane jest honorowym krwiodawcom, oddającym bezpłatnie krew. Dzień krwiodawcy obchodzony jest w dzień urodzin Karla  Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi. Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Krew łączy nas wszystkich”.

Kto może zostać krwiodawcą?

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o masie ciała przynajmniej 50 kg, a poza tymi:

 • małoletni powyżej lat trzynastu i osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą oddawać krew na warunkach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.)
 • osoby w wieku powyżej 65 lat, które dotychczas systematycznie oddawały krew, nadal mogą ją oddawać, po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w Centrum Krwiodawstwa lub jego Oddziale Terenowym,
 • 2 jednostki koncentratu krwinek czerwonych metodą erytroaferezy mogą oddawać wyłącznie osoby o masie ciała przynajmniej 70 kg i z odpowiednio wysokim stężeniem hemoglobiny (powyżej 140 g/l).
Aby się zarejestrować w Centrum Krwiodawstwa lub jego Oddziale Terenowym, należy przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający   tożsamość, zawierający informację o aktualnym miejscu zameldowania i nr PESEL, np. dowód osobisty. Dopuszczalne jest również  przedstawienie dokumentu ze zdjęciem i dodatkowo np. wydanego przez upoważnioną instytucję zaświadczenia odnośnie numeru PESEL.

Przy Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Geodetów 45 w specjalnie przystosowanym do tego celu ambulansie będzie odbywać się zbiórka krwi. Terminy poboru krwi:
 • 16.06.2016r.
 • 21.07.2016r.
 • 04.08.2016r.
Źródło:
http://www.darkrwi.info.pl/


Dzień  Diagnosty Laboratoryjnego

Dyrekcja SPZZOZ w Wyszkowie
składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim diagnostom zatrudnionym
w Naszym Zakładzie,
zdrowia, szczęście, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji i sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym
11 kwietnia - Światowy Dzień Osób Chorych Na Parkinsona


ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2016

DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA


Święto obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem akcji w tym dniu jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej zaniedbane obszary i problemy związane ze zdrowiem społeczeństw na świecie. Światowy Dzień Zdrowia 2016 odbywa się pod hasłem: POKONAJ CUKRZYCĘ!
Cukrzyca to choroba przewlekła, na którą cierpi 350 mln osób na całym świecie. Organizm chorego nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Światowy Dzień Zdrowia 2016 ma na celu promocję wiedzy na temat cukrzycy.

Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA
DYREKCJA SPZZOZ W WYSZKOWIE
ŻYCZY
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM
WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM
ORAZ
CIERPLIWOŚCI I WYTRWAŁOŚCI
W CODZIENNEJ POMOCY DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.
2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu

24 marca – Światowy Dzień walki z Gruźlicą

Wydawać by się mogło, że gruźlica to choroba która prawie całkowicie zniknęła z mapy chorób zakaźnych świata. Nic bardziej mylnego. Gruźlica nadal jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych na naszym globie. Z jej powodu co roku umiera ok. 3 mln osób na świecie. Choroba nie dotyczy osób żyjących w nędzy niedożywionych. Coraz częściej jest obserwowana u ludzi młodych, poświęcającej się pracy zawodowej, żyjący w biegu, w ciągłym stresie żywiący się fastfoodami i wspomagający się używkami.


OFERTA PRACY

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie n. Bugiem  zatrudni:
 • 3 lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • lekarzy na pełnienie dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  - specjaliści lub w trakcie specjalizacji co najmniej 2 rok   - medycyna ratunkowa, chirurgia , choroby   wewnętrzne,
 • 2 lekarzy w trakcie specjalizacji  lub chcących rozpocząć z chirurgii ogólnej (wolne miejsca akredytacyjne)
 • 2 lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących rozpocząć specjalizacji w dziedzinie   chorób wewnętrznych .
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Telefon kontaktowy: 297437655,E-mail: spzzoz@wp.pl


11 Lutego - Dzień chorego

Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.

Z tej okazji Papież Franciszek wydał orędzie następującej treści:

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRANSPLANTACJI


Zapraszamy do Poradni Urologicznej

Od 22 stycznia br. w poradni konsultacji specjalistycznych udzielał będzie lek. med. Grzegorz Piotrowicz – specjalista urolog.

Zapisy w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej ul. K.E.N. 1, 07-200 Wyszków lub telefonicznie pod nr: (29) 743 76 58 lub  735 966 437
a także wypełniając Formularz Rejestracyjny na stronie:
http://www.szpital-wyszkow.com.pl/rej/rej.html
Koszt porady 80zł.

Pacjentom Poradni Urologicznej przysługuje 20% zniżka na badania laboratoryjne wykonywane w Laboratorium Analitycznym naszego Zakładu.

Zapraszamy do Poradni Endokrynologicznej

W poradni konsultacji specjalistycznych udziela
lek.  med. Wojciech Tarnawski
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii.
Zapisy w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej ul. K.E.N. 1, 07-200 Wyszków lub telefonicznie pod nr: (29) 743 76 58 lub  735 966 437
a także wypełniając Formularz Rejestracyjny na stronie:
http://www.szpital-wyszkow.com.pl/rej/rej.html
Koszt porady 80zł.

Pacjentom Poradni Endokrynologicznej przysługuje 20% zniżka na badania laboratoryjne wykonywane w Laboratorium Analitycznym naszego Zakładu.
Niezwykły gość…

Przebywające na Oddziale Pediatrycznym dzieci w dniu 16.12.2015r. odwiedził Święty Mikołaj z hojnymi prezentami.
Mikołaj podarował dzieciom choinkę i ozdoby na nią, którą wspólnie ubrali.
Wszyscy milusińscy otrzymali prezenty.
Uśmiech pojawił się na dziecięcych buźkach.
Było wspólne kolędowanie wokół choinki.
Na koniec zebrani zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.INFORMACJA

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że dzień 24.12.2015r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy.
Szpital Powiatowy w Wyszkowie w dniach 24.12.2015r. – 26.12.2015r. pracuje w systemie dyżurowym.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie woj. mazowieckie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie:
 1. Chorób wewnętrznych,
 2. Kardiologii,
 3. lekarzy chcących rozpocząć specjalizacje w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 4. lekarzy posiadających uprawnienia do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel. 29 743-76-55.

ZBIÓRKA KRWI

W każdy I i III czwartek miesiąca (z wyjątkiem świąt) przy Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Geodetów 45 w specjalnie przystosowanym do tego celu ambulansie będzie odbywać się zbiórka krwi.

Rejestracja dawców w godz. 9.00 – 13.00.
Terminy poboru krwi w 2015 roku:
 • 05.11. i 20.11.
 • 05.12. i 19.12.
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNEMiędzynarodowy Dzień Lekarza

Drodzy Lekarze,

    Pragniemy przekazać Wam najserdeczniejsze podziękowania za codzienną pracę, którą wykonujecie w oddziałach, poradniach i pracowniach. Dziękujemy za Wasz codzienny wysiłek i poświecenie w wykonywaniu niełatwej i odpowiedzialnej pracy na rzecz pacjenta, za niesienie ulgi w ich bólu i za ich szczęśliwe powroty do domów.

    Życzmy Wam, by życie zawodowe obfitowało w sukcesy, było pełne pozytywnych zaskoczeń oraz wzruszeń. Mimo wielu utrudnień, jakie spotykacie na co dzień, pamiętajcie, że wykonujcie jeden z najpiękniejszych i najszlachetniejszych zawodów świata.
Dyrekcja
SPZZOZ w Wyszkowie

Światowy Dzień Serca

czytaj dalej


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej z opisem badania wraz z dzierżawą pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej  i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych

27.04.2015r.


BADANIA MAMMOGRAFICZNE

W dniu 6 maja 2015 roku w godz. od 9.00 do 17.00 zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bezpłatnymi badaniami objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1946 - 1965).

Badania wykonywane będą w Mammobusie znajdującym się w tym dniu na parkingu SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1

Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 15 oraz 58767 34 77


OFERTA PRACY
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  n/Bugiem zatrudni dwóch lekarzy oraz pielęgniarki absolwentki do pracy w oddziałach szpitalnych.

Ogłoszenie o konkursie
ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej z opisem badania wraz z dzierżawą pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych


ODWOŁANIE
08.04.2015r.INFORMACJA

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że dzień 03.04.2015r. (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od pracy.

Szpital Powiatowy w Wyszkowie w dniach 03.04.2015r. – 06.04.2015r. pracuje w systemie dyżurowym.


Komunikat w sprawie wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. obowiązku wystawiania skierowań do okulistów

W dniu 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138), dotyczące przywrócenia skierowań od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni okulistycznych.

Zgodnie z art. 17 ustawy „osobom wpisanym, przed wejściem w życie niniejszej ustawy na listy osób oczekujących świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.


II Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych - TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych - TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
 

I nagroda w Konkursie Perły Medycyny 2014 oraz II nagroda w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości dla Szpitala Powiatowego w WyszkowieNasz Szpital w ZŁOTEJ SETCE najbezpieczniejszych szpitali w Polsce
 
Organizatorem rankingu „Bezpieczny Szpital 2014” jest Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. Celem tej inicjatywy jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitali pod kątem zapewniania bezpieczeństwa opieki medycznej. Szpitale były oceniane m.in. w kategoriach: zarządzanie, jakość pracy, jakość opieki medycznej, jakość usług czy komfort pobytu pacjentów. Ankiety w tym rankingu złożyło 263 szpitale.

W dniu 30 października 2014 roku w Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród szpitalom wyłonionym w rankingu w poszczególnych kategoriach. Nasz Szpital znalazł się wśród 100 najlepszych szpitali w kategorii „Szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne”. Sukces ten jest wynikiem pracy całej załogi Szpitala. Pani Dyrektor Cecylia Domżała odebrała wyróżnienie z rąk Wiceministra Zdrowia Aleksandra Soplińskiego oraz Dyrektora Centrum Monitorowania Jakością Jerzego Hennig. Z ocenianych mazowickich szpitali Szpital w Wyszkowie zajął 9 miejsce.

Wyniki rankingu ukazały się w dniu 30 października 2014 roku w specjalnym dodatku „Rzeczpospolitej”.


50 lat minęło...

W dniu 14 czerwca 2014 roku minęło 50 lat od uzyskania dyplomu ukończenia studiów lekarskich przez Pana Doktora Zdzisława Jaremczuka.

Pan Zdzisław Jaremczuk jest specjalistą 1 stopnia w zakresie laryngologii. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Poradnią Otolaryngologiczną Naszego Zakładu. Posiada najdłuższy ze wszystkich pracowników staż pracy w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie, wiedzę medyczną oraz etykę zawodową Pan Doktor cieszy się uznaniem wśród Naszego personelu. Życzliwość i oddanie to cechy, którymi kieruje się w kontaktach z pacjentami.

 Z okazji 50-lecia pracy zawodowej
Dyrekcja
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
składa 

Panu Doktorowi Zdzisławowi  Jaremczukowi

gratulacje i podziękowania
za sumienną, rzetelną pracę
i zaangażowanie w jej wykonywaniu.
Życzymy wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze pełnionej służby,  szczęścia w życiu osobistym
oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata.

Odszedł od nas Doktor Bogumił Leszczyński

    Niespodziewanie w czwartek 9 października 2014 roku odszedł od nas Pan Doktor Bogumił Leszczyński. Przeżył 35 lat.
Ze Szpitalem Powiatowym w Wyszkowie związany był od 17 grudnia 2012 roku. Pracował jako Starszy Asystent w Pododdziale i Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.
W ciągu 2 lat pracy dał się poznać jako dobry specjalista i współpracownik. Był cenionym lekarzem, który z zaangażowaniem wykorzystywał swoją wiedzę i doświadczenie niosąc pomoc chorym.

Msza Święta żałobna w Wyszkowie została odprawiona w Kaplicy pw. św Józefa oraz w dniu 14.10.2014 roku w Kościele pw. św. Mikołaja Cudowtórcy w Białymstoku. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Składamy hołd Jego pamięci.
Dyrekcja i wszyscy pracownicy Zakładu


Odszedł od nas Wiesław Kowalski


   
    Szybko i niespodziewanie w środę 10 września 2014 roku, po krótkiej chorobie, odszedł od nas Pan Wiesław Kowalski. Przeżył 63 lata.
    Ze Szpitalem Powiatowym w Wyszkowie związany był od 4 marca 1991r. W ciagu 23 lat pracy dał się poznać jako wspaniały współpracownik. Zawsze uśmiechnięty, miły i życzliwy dla kolegów, ale rówież dla pacjentów. Kompetenty, niekonfliktowy, dyspozycyjny. Godny zaufania. Powierzone obowiązki wykonywał z dużym zaangażowaniem i dokładnością. Organizator pielgrzymek rowerowych do Częstochowy, Wieliszewa. Prywatnie kochający mąż, ojciec i dziadek.
    Msza Święta żałobna została odprawiona 13.09.2014r. w kościele pw. św. Wojciecha w Wyszkowie. Uczestniczyli w niej Dyrekcja, koleżanki i koledzy Zmarłego pracujący w Dziale Pomocy Doraźnej oraz pracownicy szpitala. W imieniu pracowników i społeczności powiatu wyszkowskiego śp. Wiesława Kowalskiego pożegnała Pani Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała.


Relacja z uroczystego otwarcia zmodernizowanych budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz wymienionego dźwigu osobowo – towarowego i montażu platformy do Zakładu Rehabilitacji LeczniczejSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w dniu 3 marca 2014 r. otrzymał certyfikat przynależności do Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie (International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services – HPH), działającej pod auspicjami WHO.

Misją organizacji jest wdrażanie idei, wartości, strategii i standardów lub wskaźników w obszarze promocji zdrowia do struktur organizacyjnych i kultury szpitali i innych placówek ochrony zdrowia. Celem tych działań jest wzmacnianie zdrowia poprzez poprawę jakości opieki zdrowotnej oraz zacieśnienie relacji między szpitalami/placówkami ochrony zdrowia a społecznością i środowiskiem ku satysfakcji pacjentów, ich rodzin i personelu tych placówek.
Odszedł od nas Doktor Jarosław Sendrowicz
 

 
Szybko i niespodziewanie  w środę 2 kwietnia 2014 roku po krótkiej chorobie odszedł od nas Pan  Doktor Jarosław Sendrowicz. Przeżył 63 lata. Urodził się w Warszawie 18 sierpnia 1951 roku, gdzie ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej uzyskując tytuł lekarza. Pracę rozpoczął w Wojewódzkim Szpitalu w Ciechanowie (15.10.1976-30.09.1981), a następnie (01.10.1981 - 30.04.1988 ) pracował jako kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemiątkowie. W latach 1980-1985 uzyskał specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. 1 maja 1988 roku objął stanowisko  Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w wyszkowskim szpitalu. W okresie od  1 stycznia 1989 roku do 30 stycznia 1990 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds .Opieki Zdrowotnej.

Dla większości osób, które się z nim zetknęły podczas 26 letniej praktyki w wyszkowskim szpitalu był przede wszystkim cenionym lekarzem i człowiekiem, który z  zaangażowaniem wykorzystywał swoją wielką wiedzę i doświadczenie niosąc pomoc ogromnej liczbie chorych. Będąc bardzo dokładnym i sumiennym profesjonalistą znajdował również czas na rozmowy   z pacjentami nie tylko o leczeniu. Był człowiekiem wielu zainteresowań, od medycyny   po literaturę, historię i motoryzację. W pracy cechowały go opanowanie, konsekwencja, otwartość na zmiany, wyzwania i nowe możliwości rozwoju zawodowego. Był ambitny, ale niekonfliktowy. Lubił swoją pracę i był lubiany. 

Doktor Sendrowicz dzielił się swoją mądrością życiową i wiedzą medyczną będąc koordynatorem lekarzy stażystów.  Pod jego opieką wielu lekarzy uzyskało specjalizację                I  i II stopnia w zakresie  chorób wewnętrznych. Dla swoich współpracowników i podwładnych był wymagającym, opanowanym i szanowanym szefem. Za swoje  zasługi i postawę  został uhonorowany między innymi odznaczeniem Ministra Zdrowia Za Zasługi w Ochronie Zdrowia.

Ze Szpitalem w Wyszkowie związany był do końca, do ostatniej chwili pełnił funkcję Ordynatora. Pomagał wielu, ale sobie nie zdołał... . Odszedł  nieodżałowanej pamięci  Doktor Jarosław Sendrowicz - człowiek, lekarz, szef i kolega, którego wszystkim nam będzie bardzo brakowało.
 
Składamy hołd Jego pamięci.
Dyrekcja i wszyscy pracownicy szpitala
a szczególnie pracownicy Oddziału Chorób Wewnętrznych
SP ZZOZ w Wyszkowie.


ZBIÓRKA KRWI

W każdy I i III czwartek miesiąca (z wyjątkiem świąt) przy Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Geodetów 45 w specjalnie przystosowanym do tego celu ambulansie będzie odbywać się zbiórka krwi.

czytaj dalej


BADANIA MAMMOGRAFICZNE

W dniach 30 stycznia,  28 luty, 3, 4 i 8 marca 2014 roku będą wykonywane badania mammograficzne.NOWE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Od stycznia 2014 roku w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie rozpoczęły działalność nowe poradnie specjalistyczne: Poradnia Endokrynologiczna i Poradnia Urologiczna. Będą świadczyć usługi medyczne komercyjne – brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


O G Ł O S Z E N I E
 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013, poz. 217).
 
o   r o z s t r z y g n i ę c i u    p o s t ę p o w a n i a   
k o n k u r s o w e g o  


dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

czytaj dalej


Otwarcie lądowiska

13 grudnia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  Wyszkowie odbyło się uroczyste otwarcie lądowiska dla helikopterów medycznych.


INFORMACJA

dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego dotycząca
wzywania KARETEK POGOTOWIA RATUNKOWEGO


Karetki pogotowia należy wzywać pod nr telefonu 999.

Zgłoszenie tego wezwania przyjmuje dyspozytornia w Ostrołęce i do pacjenta z terenu powiatu wyszkowskiego kieruje karetkę stacjonującą w Wyszkowie lub Długosiodle.

 Karetkę można również wezwać pod numerem alarmowym 112

oraz numerem stacjonarnym Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Ostrołęce dzwoniąc pod numer 29 714 24 33.

W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia

lub błędnego połączenia z innym Centrum Powiadamiania Ratunkowego

prosimy o informację do SPZZOZ w Wyszkowie pod numer 29 742 35 09.


Jesteśmy z Złotej Setce Rzeczpospolitej

Po raz dziewiąty Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zoorganizowało na zleczenie Rzeczpospolitej Ranking "Bezpieczny Szpital"...O G Ł O S Z E N I E

Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego szpitala uzyskał certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań wynikających z Ustawy o Ratownictwie Medycznym, wydanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

czytaj dalej


O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.   (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

o   r o z s t r z y g n i ę c i u    p o s t ę p o w a n i a    k o n k u r s o w e g o    

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób kierowanych przez Poradnię Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakresach...

                                                              Materiały do pobrania

O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób kierowanych przez Poradnię Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie


Dzień Pracownika Służby Zdrowia

W dniu 04 kwietnia br. w Sali ZDZ Wyszków miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia od 1950 roku, tj. w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia.


O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

o   r o z s t r z y g n i ę c i u    p o s t ę p o w a n i a   
k o n k u r s o w e g o   
 
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

o   r o z s t r z y g n i ę c i u    p o s t ę p o w a n i a  
k o n k u r s o w e g o   
 
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii

W dniu 25 sierpnia w SPZZOZ w Wyszkowie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Wizyta

W dniu 03.04.2011 r. odbyła się wizyta Ekscelencji ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego - biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Otwarcie pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

12 listopada 2010 roku w naszym Zakładzie odbyło się uroczyste otwarcie pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.

Wizyta

W dniu 12 października w Naszym Szpitalu w Wyszkowie gościł dr David Jorbenadze Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Tibilisi. Przebywał on w Polsce w ramach projektu współpracy polsko-gruzińskiej w obszarze ochrony zdrowia.

czytaj dalej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
zatrudni mgr fizjoterapii na etat.

Kontakt: Dział Służb Pracowniczych /29/ 7437655

Otwarcie pracowni tomografii komputerowej

22 lipca 2010 roku na terenie  SPZZOZ w Wyszkowie ruszyła Pracownia Tomografii Komputerowej. Od kilku lat w SPZZOZ były podejmowane działania by tomograf pojawił się w naszym Zakładzie.

Święto pracownika służby zdrowia

4-maja 2010 roku  odbyła się uroczystość Dnia Pracownika Służby Zdrowia połączona z poświęceniem i nadaniem sztandaru SPZZOZ w Wyszkowie.

Informacja dla pacjentów

W związku z niewprowadzeniem w życie ogólnokrajowego systemu RUM oraz powszechnego wymogu prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w systemie ewidencyjno-informatycznym RUM, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż zaprzestaje  wykonywania  druku książeczek usług medycznych  z dniem 01.10.2009 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 32 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie z dnia 24.09.2009 r.
 
Dotychczas drukowane książeczki usług medycznych (RUM)  przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie nie stanowią dowodu ubezpieczenia.
Brak książeczki nie stanowi podstawy  odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych  przez zakłady opieki zdrowotnej.

Dyrekcja SPZZOZ w Wyszkowie